വീൽ ലോഡർ XG955T

  • HBXG-Wheel Loader XG955T Specifications

    HBXG- വീൽ ലോഡർ XG955T സവിശേഷതകൾ

    We വെയ്‌ചായ് എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
    ● 2 ഫോർവേഡ് & 1 റിവേഴ്സ് പവർ ഷിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ
    Se സംയോജിത സീൽ സിലിണ്ടറിന് ഉയർന്ന സീൽ പ്രകടനവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയും ലഭിക്കുന്നു